Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

GRÖNSTA SKRIDSKOBANA

Plogad bana på Grönstaviken

Markering och plogning av skridskobana görs under perioden 1/1 – 31/3 när förhållandena så medger. Banans maximala längd är ca 3 km, men längd och sträckning kan variera. Markering görs med blå plastkäppar om snövallar saknas.

Uppgift om banans kondition ges på denna sida samt i skyltskåp på plats i Grönstaviken. Informationen uppdateras minst en gång per vecka.

Banan plogas på uppdrag av Lidingö Kultur – och Fritidskontor som ställt all nödvändig utrustning till vårt förfogande.

Läs också säkerhetsföreskrifterna längre ner.

 

Information om banans kondition

Datum 17 mars 2017

Banan är nu stängd för gott. Isen har lämnat Grönstaviken och lär inte komma igen denna säsong.

Vintern var mycket lynnig, isen kom och försvann flera gånger och det snöade ymnigt när det fanns nylagd is och plogning inte var möjlig. Banan var öppen två kortare perioder under februari och den 15 mars försvann isen slutgiltigt. Dessförinnan, söndagen den 12 mars utnyttjade vi den då kvarvarande isen till en plurrningsövning. Ca 25 provade på hur det känns att hamna i en vak och hur man tar sig upp.

Nu får vi se fram mot 2018!

 

Säsongen 2016 - den bästa hittills!
Banan var åkbar från 15/1 - 3/3, dvs 49 dagar, och största delen av tiden med nästan perfekt is och en bred bana. Det är det bästa resultat under de 10 säsonger som bana har ordnats.
Lördag/söndag 27-28 februari ordnades Lilla Vikingarännet för de yngre åkarna under fina förhållanden, perfekt bana och vackert vinterväder.
Den 4 mars var vi tvungna att stänga banan eftersom iskanten hade krupit för långt in på banan.
Plogarna på Grönstaviken
 

SÄKERHET VID VISTELSE PÅ BANAN

 ·      Alla som vistas på banan skall medföra isdubbar, som bärs lätt åtkomliga.

·      Ryggsäck med midje- och grenrem, fungerande som flytväst
       rekommenderas.

·      Barn skall inte vistas ensamma på banan.

·      Medföljande barn rekommenderas bära flytväst.

·      Medföljande hundar skall hållas kopplade vid åkning på slingan.

·      Räddningslina, lätt åtkomlig, samt ispik, rekommenderas.

·      Sällskap vid åkning på banan ger ökad säkerhet.

·      Plogade banor får lätt längsgående sprickor, vilka kan orsaka fall –
       knäskydd och hjälm rekommenderas

·      Banan är plogad på havsis – väderomslag kan ge snabba förändringar av
       bärighet

·      Tel.nr till räddningstjänsten: 112