Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Broschyrer, rapporter, remisser och handlingar

Aktuell information i tryckt form och som filer att ladda hem.

Här finner du broschyrer och programblad från verksamheten, projektrapporter där vi medverkat, remisser vi besvarat och våra egna styrdokument och årsmöteshandlingar.


INFORMATION OCH PROGRAM

Uddevalla lokalavdelning - allmän presentation

VandraSöndag och VandraLätt - 2017-2018

Vardagsvandrarna - hösten 2017

I samarbete med andra föreningar:
Upplev naturen - Biologisk mångfald i Uddevalla Kommun - hösten 2017


PROJEKTRAPPORTER

MåLN - Målmedvetet lärande i naturen - 2012
Herrestadsfjallet - utvecklingsområde för friluftsliv och turism - 2014


DEBATT

Vindbruksplanen hotar... (Bohusläningen 20160212)


REMISSVAR

Vindbruksplan 2016 - Uddevalla kommun - 2015
Fördjupad översiktsplan - Uddevalla kommun - 2015
Vindbruksplan - Uddevalla kommun - 2015
Bulid - tätortsnära reservat? - Länsstyrelsen - 2015


STADGAR, ÅRSMÖTESHANDLINGAR MM

Stadgar

Årsmöten

2017, 2016, 2015