Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Kontakt

KANSLIET
-Frågor om priser, deltagare, läger, platstillgång på läger mm
-Anmälan till ledarhelger

Friluftsfrämjandet Stora Kornö lokalavdelning
Slaggatan 16
791 70 Falun

Tel: 0705-93 85 33
E-post: stora-korno@friluftsframjandet.se

STYRELSEN

Ordförande,   Anna Samuelsson,              0707-18 13 71
Vice ordförande, 
Sekreterare,   Lovisa Kylbrink,                  0730-29 49 62
Kassör,          Hans Pettersson,                070-603 75 19
Ledamot,       Anna Hagberg                     0738-182845
Ledamot        Julia Wängberg                   0738-115834
Ledamot        Nikolina Plate                      0705-217563
Ledamot,       Anette Norén,                      0705-13 91 08
   

ARBETSGRUPPER
Verksamhet
-Tillsätter ledarteam och ansvarar för ledarutveckling
-Stöttar ledarteam och utvärderar lägren

Anton Sterner       0739-991078                      antonsterner87[at]gmail.com
Fredrik Ekman       0739-02 79 00                   fredrik[at]undanvind.se
Karin Ekman          0708-20 53 93                   kekmans[at]gmail.com
Niklas Eriksson       0703-60 89 21                  niklas_eriksson81[at]hotmail.com
Anette Norén          0705-13 91 08                   anette_noren[at]hotmail.com
Anna Samuelsson   0707-18 13 71                  amsamuelsson[at]hotmail.com 


P.S. ändra från [at] till @ i adressfältet innan du skickar e-posten D.S


Båt
-Sköter om våra båtar, förebyggande och akuta händelser
Björn Sterner                     0706-95 15 92                   
Albin Kylbrink                     0722-21 20 02                   
Joel Strömberg                   0708-77 33 41                   

Friluft
-Sköter om vår friluftsutrustning
Anna Hagberg                      0738-18 28 45                   


Kök
-Planerar alla mat inköp inför lägren och bistår under säsong med kompletteringar
Anita Wireby                        0702-83 09 03
Maj-Britt Johanssson           0705-56 59 34
Marianne Bergman               0522-736 03

Kiosk
-Planerar alla inköp till kiosken och kompletterar under säsong
Sten Höglund                       0522-215 96
Martina Sterner                    0704-89 26 07

Ekonomi
-Förbereder ekonomiska frågor inför styrelsebeslut, t ex budget och investeringar
Anita Wireby                          0702-83 09 03                   
Cecilia Holst                          0702-95 84 89                   
Sten Höglund                        0522-215 96                      
Hans Pettersson                   0706-03 75 19                   

IT
-Uppdaterar nyheter på hemsidan och Facebook
Hans Pettersson                   0706-03 75 19                    hanspettersson[at]telia.com
Fredrik Ekman                      0739-02 79 00
fredrik[at]undanvind.se
Niklas Eriksson                    0703-60 89 21                    niklas_eriksson81[at]hotmail.com

 P.S. ändra från [at] till @ i adressfältet innan du skickar e-posten D.S

Revisorer
Roger Karlsson                    0522-62 60 01
Jonas Blomqvist                   0522-62 60 00 ersättare för Roger Karlsson
Sten Andreasson                  0730-68 61 74
Sten Höglund                        0522-215 96 ersättare för Sten Andreasson