Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

 • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
 • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Skidskola

Sveriges största skidskola (skidor och snowboard)

 

Information om skidskola 2017

Anmälningar

Vi tar emot barn som fyller 6 år under året (d.v.s. födda 2011 för skidskola 2017).
Barn födda 2012 undersöker vi andra alternativ än att de går i samma grupp som äldre barn. Det går dock bra att anmäla. Skälet är att alla barn kan åka skidor, men inte alla barn i den åldern kan stå still och vänta på sin tur i gruppen.

När anmälan görs (via e-post, se nedan), ange då följande:

 • Elevens namn
 • Medlemsnummer
 • Personnummer (räcker med år/månad, 4 siffror)
 • Telefonnummer där vi kan nå er kvällstid, samt under skidskolan
 • Önskad tid: Fm eller Em
 • Önskad grupp: (grön/blå/röd/svart)
 • E-post-adress, om annan än avsändarens

Vid platsbrist gäller anmälningsdatum för respektive grupp. Det går bra att ställa sig i kö om det är fullt. Det brukar alltid bli några avhopp.

Gruppindelning skidskolan

Grön grupp (snöstjärnor, snögubbar) = nybörjare
Blå grupp (smygare) = kan svänga och åka lift själv i barnbacken
Röd grupp (svängare) = kan åka obehindrat i blå backen, har provat stora
backen och kan åka släplift i stora backen
Svart grupp (fräsare) = kan åka alla backar och liftar och har åkt i flera år

De flesta barn går från grön till blå grupp efter en säsong. Mellan övriga steg kan eleven behöva gå ytterligare någon säsong innan uppflytt till nästa nivå.

Avbokningsregler

Inställd kurs

Vid inställd kurs pga yttre omständigheter innehålls/debiteras 100 kr av       deltagaravgiften som administrativ kostnad. Resterande belopp återbetalas.

Vid inställd kurs som Friluftsfrämjandet (Lokalavdelning Upplands-Väsby) orsakat återbetalas hela beloppet.

Avkortad kurs
Avkortade kurser leder inte till återbetalning av deltagaravgiften.

Flyttad kursstart
Flytt eller senareläggning av kursstarten leder inte till återbetalning. Om en reserv kan ta platsen finns möjlighet till avbokning.

Avbokning
Vid avbokning av deltagandet senast 14 dagar innan kursstart tas 100 kr ut som administrativ kostnad. Resterande belopp återbetalas.

Erbjudande om skidskoleplats
Erbjudanden om en plats i skidskolan skickas ut i slutet oktober via e-post. Det är ert ansvar att se till att rätt e-post-adress är angiven. Du som fått erbjudande om plats ska svara via e-post till sektionsledaren senast 10 november om du vill ha platsen.

För betalning, se avsnitt Betalning nedan. Om betalning inte inkommit i tid går plats till reserv om det är kö.

Aktuella priser
Deltagaravgift barngrupp : 1300 kronor - liftkort ingår.
Deltagaravgift kortkurs 2-3 tillfällen: pris bestäms senare.

Familjerabatt: Om de två första familjemedlemmarna betalar full deltagaravgift får de nästkommande 30% rabatt på den billigaste deltagaravgiften om man bor på samma adress.

Privatlektioner : 350 kronor första timmen och sedan 125 kr halvtimmen - liftkort ingår.

Betalning

Hela deltagaravgiften för skidskolan skall vara betald senast 
30 november 2016.

Deltagaravgiften betalas in på Friluftsfrämjandet Upplands Väsby lokalavdelnings bankgiro 5772-5558.

Ange Utför017+namn på inbetalningen för barngrupp resp 
Snowb017+namn för snowboardgrupp.

Ange Utför017-priv+namn på inbetalningen för privatlektion.

Om inte utrymmet för meddelande räcker till skicka e-post till
upplands-vasby@friluftsframjandet.se med notering vem/vilka betalningen avser.

Medlemskap i Friluftsfrämjandet

Medlemskapet är obligatoriskt för deltagare i skidskolan.

Om du är ny medlem eller om medlemsavgiften till Friluftsfrämjandet för 2016-2017 ännu inte är förnyad måste den vara Friluftsfrämjandet tillhanda
senast 1 december 2016.

För att registrera ett medlemskap i Friluftsfrämjandet skall du göra på följande vis:

 • gå in på Friluftsfrämjandets hemsida: www.friluftsframjandet.se
 • klicka på 'ENGAGERA DIG'
 • klicka på 'BLI MEDLEM'
 • följ instruktionerna och fyll i dina uppgifter för att registrera och betala medlemskapet
 • vid behov kontakta Medlemsservice, tfn 08-4474446.

Praktisk Information inför skidskolestart

Alla grupper samlas i barnbacken vid första tillfället. Sedan talar lärarna om var samling blir vid nästa tillfälle.

Observera att det kan ta lång tid (10-20 min) att gå upp till barnbacken som ligger på baksidan med promenadväg längs sjön. Var därför ute i god tid.
Lärarna har blå och svarta jackor med Friluftsfrämjandets logga.

Vi kommer att ha en kort paus efter c:a en timme. Ha gärna med en frukt, dryck el dy.

Liftkort utdelas av skidlärare vid varje tillfälle. Ha med en liftkortshållare för kortet. Av säkerhetsskäl får inte föräldrar och pulkor befinna sig inom barnområdet (annat än vid start och slut på passet).

Grön grupp (nybörjargrupp) har inte stavar.
Blå grupp kan välja om de vill ha stavar eller inte.
Röd/svart grupp bör ha stavar.

Ha gärna namnlapp på hjälmen så hjälper ni skidlärarna att säga rätt namn till barnen.

Om du redan vid skidskolestart vet att ditt barn kommer att vara borta från något pass, vänligen meddela det till din skidlärare.

Om det är något du undrar över – kontakta din skidlärare eller sektionsledaren på de nummer då fått via e-post.

Om du behöver söka kontakt på skidskoledag, ring din skidlärare.

Senast 11 januari 2016 ska alla anmälda ha fått e-post om lärare för gruppen.

Det går att hyra utrustning i Väsjöbacken. Var ute i god tid, det kan vara långa köer.

Avslutning
Samling på den plats läraren för respektive grupp angivit.
Förutom skidåkning blir också alla elever bjudna på hamburgare och dryck. Varje grupp kommer själva överens om när det blir, i mitten av passet eller på slutet. För att eleverna ska få åka mycket skidor så tar vi tacksamt emot hjälp av föräldrar att köa och hämta ut hamburgarna. Säg till läraren vid samlingen om du har möjlighet att hjälpa till. Meddela också i god tid ev. matallergier e.dyl.

Efter skidskolans avslutande finns möjlighet att preliminäranmäla sig till nästa års skidskola.

Sektionsledare skidskolan

Namn:     Henrik Järdin
E-post:    henrik.jardin@friluftsframjandet.se