Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Om oss i Märsta-Sigtuna

Vår lokalavdelning i Märsta-Sigtuna, bildades 1958. Vi är i dagsläget 527 medlemmar och är därmed en av de tongivande föreningarna i Sigtuna Kommun. Se redovisning av styrelsen nedan !

Vår grundläggande verksamhetsidé är:

"Friluftsliv är nyttigt för människan och utgår från naturens positiva inverkan på hälsa och livskvalitet. Verksamheten vänder sig, året runt, till människor i alla åldrar. Kommersiella inslag eller tävlingsinslag ska ej förekomma. Alla individer skall kunna deltaga på egna villkor."

Samtidigt som vi försvarar de traditionella verksamheterna inom Friluftsfrämjandet försöker vi utveckla nya aktiviteter som också svarar mot tidens krav och intressen. Under de senaste åren har vi exempelvis startat (eller återstartat) stavgång, kajak, landsvägscykel, internationdell vandring och nu senast geocaching.

Vi fokuserar på att förstärka och bredda våra barnverksamheter. Detta har resulterat i fler grupper och fler ledare. Förutom barnverksamheterna erbjuder lokalavdelningen i Märsta-Sigtuna en mycket bred vuxenversamhet.

Vi arbetar på att bibehålla en god kontakt med de kommunala instanserna. Detta för att skapa möjligheter att utveckla kommuninnevånarnas tillgång till den nära naturen.

Vår princip är att det inte skall ta mer än 10 minuter för vuxna människor att nå ett grönområde. Barnen skall inte ha mer än 500 meter till närmaste "Mulledunge".

Vårt vandrartorp Embarsboda är ett gott exempel på denna filosofi. Embarsboda är hemvist för förskolor, skolor, barngrupper, tipspromenader och caféverksamhet. Lokalavdelningen har tillgång ett kontorskansli på Östra Bangatan 3 i Märsta, samt ett friluftslager vid Tollsta gård strax utanför Märsta på vägen mot Odensala.

Märsta-Sigtuna lokalavdelning har som kompletterande målsättning att aktivt samarbeta med övriga Friluftsfrämjandet i form av Region Mälardalen, Riksorganisationen samt närliggande lokalavdelningar.

Adress: Postbox 2042, 195 02 Märsta

Bankgiro: 5013 - 3297

Organisationsnummer: 814800 - 3794

STYRELSE 2017 - MÄRSTA-SIGTUNA LOKALAVDELNING

Ordförande
-
Vice ordförande
-
Kassör
Mari-Anne Wallin  -      mari-annewallin3@hotmail.com
Sekreterare
Åsa Krantz -                 asakrantz127@gmail.com
Ledamöter
Inga-Britt Carlsson   -  inga-britt.carlsson@passagen.se
Ylva Strandell  -           ylva.strandell@tele2.se
Kristina Kleiner  -        hakankleiner@telia.com
Suppleanter
Emelie Runfeldt  -        emelie.runfeldt@gmail.com
Ebba Sandström -       ebba.sandstrom22@hotmail.com
Anders Esselin -         anders@mannature.se

MEDLEMSFRÅGOR
Camilla Wikström    -  cwikstrom@telia.com

WEBMASTER
Ylva Strandell  -          ylva.strandell@tele2.se

VANDRARTORPET EMBARSBODA
Husmor
Margareta Andersson - margande003@bredband.net