Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

GRÖNSTA SKRIDSKOBANA

Plogad bana på Grönstaviken

Markering och plogning av skridskobana görs under perioden 1/1 – 31/3 när förhållandena så medger. Banans maximala längd är ca 3 km, men längd och sträckning kan variera. Markering görs med blå plastkäppar om snövallar saknas.

Uppgift om banans kondition ges på denna sida samt i skyltskåp på plats i Grönstaviken. Informationen uppdateras minst en gång per vecka.

Banan plogas på uppdrag av Lidingö Kultur – och Fritidskontor som ställt all nödvändig utrustning till vårt förfogande.

Läs också säkerhetsföreskrifterna längre ner.

 

Information om banans kondition säsongen 2018

Datum 9 januari 2018

Ännu ingen is i Grönstaviken. Vi har dock full beredskap för att markera och underhålla en skridskobana ca 3 km lång. Bilden ovan är från 2017 då isbildningen var blygsam så att något längre bana aldrig blev möjlig.

 

Säsongen 2016 - den bästa hittills!
Banan var åkbar från 15/1 - 3/3, dvs 49 dagar, och största delen av tiden med nästan perfekt is och en bred bana. Det är det bästa resultat under de 10 säsonger som bana har ordnats.
Lördag/söndag 27-28 februari ordnades Lilla Vikingarännet för de yngre åkarna under fina förhållanden, perfekt bana och vackert vinterväder.
Den 4 mars var vi tvungna att stänga banan eftersom iskanten hade krupit för långt in på banan.
Plogarna på Grönstaviken
 

SÄKERHET VID VISTELSE PÅ BANAN

 ·      Alla som vistas på banan skall medföra isdubbar, som bärs lätt
        åtkomliga.

·      Ryggsäck med midje- och grenrem, fungerande som flytväst
       rekommenderas.

·      Barn skall inte vistas ensamma på banan.

·      Medföljande barn rekommenderas bära flytväst.

·      Medföljande hundar skall hållas kopplade vid åkning på slingan.

·      Räddningslina, lätt åtkomlig, samt ispik, rekommenderas.

·      Sällskap vid åkning på banan ger ökad säkerhet.

·      Plogade banor får lätt längsgående sprickor, vilka kan orsaka fall –
       knäskydd och hjälm rekommenderas

·      Banan är plogad på havsis – väderomslag kan ge snabba
       förändringar av  bärighet

·      Tel.nr till räddningstjänsten: 112