Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

 • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
 • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

För dig som är ledare

Som ledare ansvarar du för din grupp och samarbetar med övriga ledare i din gren.

Det här gör du som ledare:

 • ny ledare läser igen introduktionsbrevet "Välkommen till LA Järfälla som ledare"
 • vara en förebild, sprida glädje och kunskap till våra medlemmar
 • planerar och utför gruppens verksamhet, gärna tillsammans med hjälpledare
 • rapporterar löpande om verksamheten till grenledaren
 • lägger upp gruppens aktiviteter i god tid på webben
 • uppdaterar deltagarlistan från gruppen och informerar grenledaren
 • fyller i närvaron på webben samma dag som aktivitet
 • lämnar kvitton till grenledaren för godkännande
 • tar initiativ till utbildning och fortbildning för att behålla aktiv ledarstatus
 • bistår grenledaren med rapport till verksamhetsberättelsen efter avslutad aktivitetsperiod
 • håller sig uppdaterad med aktivitetens säkethetsplan
 • är aktsam och ansvarsfull om vårt material

Vad är en aktiv ledare?

En ledare räknas som aktiv om denne leder aktiviteter i organisationens regi under minst 10 timmar årligen, samt fortbildas vid ett eller flera tillfällen under en tvåårsperiod som motsvarar sammanlagt minst 16 timmar (enligt Friluftsfrämjandets styrdokument ledarutbildning).

Vilket ansvar har jag gällande försäkringar?

Som ledare ansvarar du för att en utbildad ledare följer med gruppen och därigenom täcks av Friluftsfrämjandets försäkringar. Det räcker alltså inte med att en hjälpledare ensam följer med gruppen.

Vilka förmåner har jag som aktiv ledare?

Utöver Friluftsfrämjandets vanliga medlems- och ledarförmåner får du som aktiv ledare i Järfälla lokalavdelning:

 • gedigna ledarutbildningar samt inbjudningar till löpande fortbildningar
 • profilkläder
 • halva priset för dig och dina egna barn i andra aktiviteter inom lokalavdelningen (gratis i egen grupp)
 • inbjudan till föreningens ledaraktiviteter, t.ex. paddling
 • rabatt vid utvalda engångsaktiviteter
 • ett symboliskt arvode per tillfälle

Vad förväntas mer av mig som ledare?

För att få din ledarutbildning betald förbinder du dig till att vara aktiv ledare under minst fyra terminer (och blir återbetalningsskyldig om du väljer att lämna lokalavdelningen innan dess).

Den jacka som du får i samband med att du blir ledare lånas de första tre åren. Om du lämnar lokalavdelningen före detta måste jackan återlämnas.

Du måste även visa upp ett aktuellt utdrag för föreningar ur belastningsregistret till lokalavdelningens ordförande om du ska leda en barnaktivitet.