Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Belastningsregistret

Bästa ledare inom Friluftsfrämjandet Malmö lokalavdelning

Bästa ledare inom Friluftsfrämjandet Malmö lokalavdelning!                                                 

Enligt lagen 2013:852 om registerkontroll har föreningar rätt att begära in utdrag ur belastningsregistret för personer som ska arbeta med barn.

Friluftsfrämjandets Riksorganisation rekommenderar att lokalavdelningar diskuterar frågan med hänsyn till deras verksamhet och fatta beslut om utdrag ska krävas från deras ledare.

Styrelsen i Friluftsfrämjandet Malmö lokalavdelning har diskuterat denna fråga och har fattat beslut att alla ledare, funktionärer, styrelsemedlemmar och andra som arbetar med barn inom Friluftsfrämjandet Malmö lokalavdelnings regi ska visa utdrag från belastningsregistret. Styrelsen ser detta som ett naturligt led i kvalitetssäkringen av vår verksamhet.

Under hösten kommer samtliga aktiva ledare, styrelseledamöter och övrig personal att erbjudas ett antal tillfällen (se nedan) för att visa utdraget. Därefter kommer ledare att få visa nya utdrag regelbundet. Nya ledare erbjuds tillfälle varje kvartal att visa upp sina utdrag.

Ledare beställer utdrag från polisen via https://polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/Foreningar-mm-dar-personer-ska-arbeta-med-barn-44214/  

Formuläret ska sändas till Polismyndigheten. Polisen godtar även din begäran inskannad och skickad som e-post.

När man har emottagit utdraget via post från Polisen, ska det obrutna kuvertet tas med till något av de erbjudna tillfällena under hösten. Styrelseledamöterna kommer att granska samtliga utdrag, rent praktisk kommer två ledamöter granska utdragen vid varje uppvisningstillfälle.

Kuvertet ska öppnas och dess innehåll visas i granskarnas närvaro. Granskarna protokollför att de har sett utdraget och utdraget lämnas omedelbart tillbaka till inlämnaren. Lokalavdelningen kommer ej att begära kopia av utdraget, och får inte heller diskutera innehållit i utdraget med utomstående. Däremot kommer det att antecknas i ledarens/funktionärens profil att utdrag har uppvisats och vilket datum detta har gjorts.

Vi återkommer med nya datum för inlämning unde våren men du kan skicka in ditt intyg.

Eftersom önskemålet att kunna skicka in utdrag antingen via post eller med någon annan som ska in och visa upp har varit ganska stort så har vi i styrelsen tagit en diskussion, både internt och även hört oss för hur andra gör och kommit fram till att vi kan ta emot intyg i de fall där vi har namn och fullständigt personnr redan registrerade.

Då tar man helt enkelt kuvertet från polisen och stoppar det, FORTFARANDE OÖPPNAT, i ett annat kuvert som man skickar till Friluftsfrämjandet Malmö, Box 8032, 200 41 Malmö

Genom att skicka in utdraget på detta sätt går man med på att vi förvarar det oöppnade kuvertet fram tills styrelsen har möjlighet att hantera det, och även att det förstörs efteråt (vi kommer inte skicka tillbaka utdrag). Skulle det finnas något på utdraget kommer vi förvara utdraget tills vi kontaktat personen i fråga.

Skickar man utdraget med någon annan till ett av uppvisningstillfällena kommer styrelsens representanter öppna utdraget i enrum och sen förstöra utdraget.

Vi vill gärna att man dyker upp personligen, det ger oss en möjlighet att träffa fler av er ledare som vi kanske annars inte ser så ofta.

Styrelsen hoppas att alla ser positivt på vårt mål att erbjuda en bra kvalitet och säkerhet för vår verksamhet. Har du några frågor är du mycket välkommen att kontakta Mats Sihvonen eller Karin Williams.

Malmö 160823

Å styrelsens vägnar,

Mats Sihvonen och Karin Williams

Mats Sihvonen, mats.sihvonen@ncc.se

Karin Williams, karinc1@me.com