Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

I ur och skur

Denna friluftsverksamhet utvecklades av Friluftsfrämjandet och blev sedan grunden för I ur och skur verksamheten som bedrivs på många olika ställen i landet. I centrala Härnösand finns en I ur och skur förskola som heter Solsidan.

Förskolan startade upp på nytt i november-2013 efter att ha funnits i många år i utkanten av Härnösand. Grundidén i ur och skur pedagogiken är att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelsen i naturen. Denna verksamhet bedrivs inom förskola, fritidshem, skola och pedagogisk omsorg.Målet i verksamheten är bl a att ge barnen bättre kunskap om naturen, att de får förståelse för sambanden i naturen samt att de ska bli medvetna om miljön. Alla ledare som arbetar inom I ur och skur har förutom sin lärarutbildning en högskoleutbildning inom I ir och skurpedagogiken. Idag finns över 220 stycken I ur och skur verksamheter spridda över hela landet.Vidare information på förskolans hemsida: www.forskolan-solsidan.se/