Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Årsmöte

Årsmötet 2016

Årsmötet för Lidingö lokalavdelning var söndagen 13 mars 2016 på Föreningsgården.

Ett kort extra årsmöte hölls måndagen 29 augusti 2016.

Agenda vid extra årsmöte för Friluftsfrämjandet Lidingö lokalavdelning
Datum: 2016-08-29 kl 18.30
Plats: Föreningsgården, Millesrummet

Föredragningslista:
1. Mötets öppnande
2. Upprop av röstberättigade medlemmar
3. Val av ordförande för mötet
4. Val av sekreterare för mötet
5. Fråga om det extra årsmötet är i stadgeenlig ordning kallat
6. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet
7. Val av rösträknare
8. Kompletterande val till lokalavdelningens styrelse
a. Förslag till ordinarie ledamot för en tid av två år (till årsmötet 2018): Elisabet Holtz (nyval)
b. Förslag till suppleant för en tid av ett år (till årsmötet 2017): Clara Tesch Thunberg (nyval, avgår som ordinarie ledamot)
9. Val av ordinarie revisor för en tid av ett år (till årsmötet 2017):
a. Förslag Håkan Grefberg (nyval)
10. Mötets avslutande

 

 

Hämta årsredovisning och verksamhetsberättelse:

Verksamhetsberättelse 2015

Årsredovisning 2015