Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

I Ur och Skur

Vi har två förskolor med I Ur och Skur-inriktning i Haninge. I Ur och Skur Spetsbergen i Vega som invigdes hösten 2015 och I Ur och Skur Mullebo och Lötkärrsskolan som ligger i Vendelsö.

Vi har två förskolor med I Ur och Skur-inriktning i Haninge. I Ur och Skur Spetsbergen i Vega och I Ur och Skur Mullebo och Lötkärrsskolan som ligger i Vendelsö.

I Ur och Skur Spetsbergen ligger naturskönt uppe på ett berg i Vega, angränsande till naturreservat. Friluftsfrämjandet, I Ur och Skur Utveckling AB, är huvudman för förskolan som öppnade i oktober 2015. I Ur och Skur Spetsbergen har 6 avdelningar och ligger i ett nytt bostadsområde i Vega. Med skogen precis utanför förskolans tomt kommer I Ur och Skur pedagogiken väl till pass. Vi ska hitta det lilla i det stora för att verksamheten ska kännas trygg, rolig, lärorik och inspirerande.

Med utgångspunkt i Förskolans läroplan (Lpfö 98) och dess mål arbetar vi med friluftsliv, utomhuspedagogik, upplevelsebaserat lärande och ett medvetet ledarskap. Vi använder naturen och miljön i lärprocesserna. Barnen får utveckla grundläggande färdigheter i friluftsliv som att åka skridskor, laga mat över eld/stormkök, gå på upptäcktsfärd och mycket mer allt utifrån ålder och mognad. De yngsta barnen upptäcker naturen på tomten eller runt hörnet, de lite äldre barnen tar sig lite längre bort och upplever andra lite större äventyr.

Barnen får en relation till natur och miljö i sin vardag och utvecklar kunskaper om en mer hållbar livsstil för sin miljö och hälsa. Vi behöver gripa för att begripa och barnen kommer att få uppleva kunskaper med alla sina sinnen och hela kroppen.

Pedagogerna arbetar medvetet i sitt ledarskap, utifrån situationen; medagerande, medundersökande, medupptäckande och medupplevande. Pedagogerna är nära barnen och skapar goda relationer. Pedagogerna är förebilder och inspiratörer.

Maten är en viktig del av förskolans vardag och lagas i ett eget tillagningskök från bra råvaror där mycket blir ekologiskt och/eller närproducerat.

Kö via Haninge kommun.

Välkomna!

Kontaktperson Spetsbergen:
Marie Littke 070-643 85 61,
 fjallraven.spetsbergen@iurochskur.se