Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Styrelsen

Det här är Region Mälardalens styrelsesammansättning för verksamhetsåret 2016.

Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för föreningens verksamhet, organisation, förvaltning, personal och ekonomi. Regionstyrelsen ansvarar för att verksamheten i region Mälardalen bedrivs i enlighet med föreningens stadgar och regionstämmans beslut. 

Regionstyrelsen tillsätter ledningsgrupper och råd för de områden där sådana behövs.

Ragnar Santesson

Ordförande

ragnarsantesson@gmail.com

073-088 17 19

Leif Malmlöf

Vice ordförande

leif.malmlof@comhem.se

070-638 36 30

Bertil Ahlqvist

Adjungerad sekreterare, Verksamhetschef Mälardalen

bertil.ahlqvist@friluftsframjandet.se

08-556 307 45, 073-071 54 97

Angelica Nylöf

Ledamot

angelicanylof@hotmail.com

070-877 14 06

Charlotta Medin

Ledamot

charlotta.medin@gmail.com

070-935 25 06

Jill Westermark

Ledamot

jill.westermark@gmail.com

070-787 04 52

Dennis Svärd

Ledamot

dennis.svard@gmail.com

070-480 40 94

Maria Rolf

Ledamot

maria.rolfy@gmail.com

070-244 24 31

Ing-Marie Lidell Edman

Ledamot

ingmarie.edman@gmail.com

0709-50 65 49

Agneta Magnusson

Ledamot

agnetama@hotmail.com

070-308 33 32