Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

STF

För ledare och kursledare lämnar STF rabatter - 20% på logi i STFs egna Fjällstationer samt 10% på fjällstugor samt mat i restaurangerna.

Friluftsfrämjandet och STF har slutit ett nytt samarbetsavtal och syftet med avtalet är att stimulera fler på Friluftsfrämjandet att utnyttja STFs egna fjällstationer och fjällstugor!

Rabattsatser

20% rabatt på logi i STFs Fjällstationer
10% rabatt på STFs Fjällstugor
10% på mat (ej dryck) i restaurangera

Villkor

Det är bara ledare och kursledare i Friluftsfrämjandetsom arrangerar kurser, konferenser och aktiviteter för grupper om minst 10 personer som omfattas av vårt samarbetsavtal och kan erhålla rabatt.

Om grupperna blir mindre än 10 personer både vid bokningstillfället och vid genomförandet gäller inte rabatt enligt rabattsatser ovan.

Grupperna kan bestå av både vuxna och barn/ungdomar men skall alltid inkludera en kursledare eller ledare.

Gruppmedlemmarna kan både vara STF medlemmar eller icke medlemmar för att tillgodoräkna sig rabatten. Då giltigt STF medlemskap finns räknas rabatten på medlemspriset.

STF förbehåller sig rätten att avböja rabatterade bokningar. Rabatten ges i mån av plats och förväntad beläggning.

Rabatten avser endast STFs egna fjällverksamhet.

Så här bokar du

Bokningen kan enbart göras via STFs Fjällbokning på fjallbokning@stfturist.se eller på telefon
+46(0)10-190 23 60.

Vid bokningstillfället skall gruppledare ange antalet STF medlemmar och icke medlemmar för att rätt pris skall kunna offereras.

Betalning sker enligt överenskommelse vid bokningstillfället.

Besök och boende på STFs fjällstugor skall föranmälas till Fjällbokningen. För fjällstugor kan STF inte erbjuda förbokningar.

För Friluftsfrämjandets bokningar gäller STFs allmänna bokningsvillkor vilka går att finna på www.svenskaturistforeningen.se/villkor