Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Meningsfull väntan

Att vistas i naturen har många positiva effekter på hälsan. Men steget ut i naturen är ofta för stort, särskilt för dem som behöver den allra mest. I projektet Meningsfull väntan arbetar vi för att personer som väntar på uppehållstillstånd ska få tillgång till lustfyllda aktiviteter i naturen.

Att vara fysiskt aktiv och vistas i naturen är bra för hälsan. Idag har vi ett stort antal personer som väntar på beslut om uppehållstillstånd i Sverige. Dessa människor har ofta varit med om traumatiska upplevelser innan och under sin flykt till Sverige. Ofta leder detta till psykisk ohälsa och i förlängningen fysisk ohälsa, utsatthet och utanförskap. Vuxna och barn i utanförskap behöver de välgörande effekter som rörelse och aktiviteter i naturen kan ge dem. En aktiv fysisk hälsa kan minska den psykiska ohälsan och dessutom bidra till ett minskat utanförskap och ökad livsglädje.

Meningsfull väntan runt om i landet

Projektet syftar till att erbjuda personer på asylboenden aktiviteter som kan bidra till att skapa en meningsfull väntan och därigenom bidra till en ökad folkhälsa och livsglädje. Projektet bedrivs lokalt av Friluftsfrämjandets ideella ledare på initialt fyra platser i landet. På sikt finns stora möjligheter att verksamheten kan utvecklas till att nå många fler över hela landet. 

Skattjakt, Öppna skogsgläntan och Naturparkour

Först ut är Friluftsfrämjandet i Tyresö, Södra Roslagen, Uppsala samt Lund. Aktiviteterna sträcker sig från Öppna skogsgläntan till integrationsvandringar, samtliga med målet att skapa ett glädjefyllt möte med svensk natur och kultur.

I Tyresö lokalavdelning bjuds barn och unga från ett asylboende in till att träna Naturparkour och upptäcka den fina naturen tillsammans. I Södra Roslagen får asylsökande barnfamiljer genom Öppna skogsgläntan träffa föräldralediga med barn i närområdet. I Lund ska de i den ordinarie verksamheten genomföra familjeträffar med fokus på lek och lärande i naturen, men också kunskap om allemansrätten och närmiljön. I Uppsala anordnas skattjakt för barn och integrationsvandringar för vuxna.

Projektets omfattning

Under projektets åtta första månader har vi nått närmare 1 500 personer i åldrarna 0-85 år.

Projektet finansieras av Skandia: idéer för livet och Svenskt Friluftsliv.

aktuella frågor och projekt

Ta del av det roliga!

Som medlem får du en prenumeration av populära magasinet friluftsliv, möjlighet till massor av aktiviteter, attraktiva medlemserbjudanden, försäkring i samband med aktiviteter och mycket mer! Att vara medlem kostar mindre än en krona per dag. Låt äventyret börja!

Bli medlem