Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Meningsfull väntan

Att vistas i naturen har många positiva effekter på hälsan. Men steget ut i naturen är ofta för stort, särskilt för dem som behöver den allra mest. I projektet Meningsfull väntan arbetar vi för att personer som väntar på eller nyligen fått uppehållstillstånd ska få tillgång till lustfyllda aktiviteter i naturen.

Att vara fysiskt aktiv och vistas i naturen är bra för hälsan. Idag har vi ett stort antal personer som väntar på eller nyligen fått uppehållstillstånd. Dessa människor har ofta varit med om traumatiska upplevelser innan och under sin flykt till Sverige. Ofta leder detta till psykisk ohälsa och i förlängningen fysisk ohälsa, utsatthet och utanförskap. Vuxna och barn i utanförskap behöver de välgörande effekter som rörelse och aktiviteter i naturen kan ge dem. En aktiv fysisk hälsa kan minska den psykiska ohälsan och dessutom bidra till ett minskat utanförskap och ökad livsglädje.

Meningsfull väntan runt om i landet

Projektet syftar till att erbjuda asylsökande och nyanlända personer ledarledda friluftsaktiviteter som kan bidra till att fler kan fylla sin väntan med en meningsfull fritid, må bättre, känna sig delaktig i det nya land de kommit till, öka deras livsrum och möjliggöra en väg till friluftsliv och socialt sammanhang över tid.

Projektet bedrivs lokalt av Friluftsfrämjandets ideella ledare på förnärvarande elva platser i landet. På sikt finns stora möjligheter att verksamheten kan utvecklas till att nå många fler över hela landet. 

Projektet finansieras av Svenskt Friluftsliv.